Főoldal

Gyengénlátóknak

 

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. szeptember 23 – október 6. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák
   
csatornaépítés betonos nyomvonal-helyreállítás
   
Dávid utca Gaál István utca
Lajos köz  
Teréz utca  
   
Orgona köz Arany János utca
  Fűzfa utca
  Orgona

___________________________________________________________________________

A végéhez közeledik a beruházás

Lakossági fórumot tartottak a szennyvízberuházás állásáról a Közösségi Házban. A gerincvezetékek lefektetése már 95%-os állapotban van városunkban.
A Lakossági fórumon elsőként Lengyel Dávid, a Hídépítő Zrt. munkahelyi mérnöke tájékoztatta a jelenlévőket a beruházás jelenlegi állásáról augusztus 22-én. A szakember elmondta, hogy már csak két körzetben zajlanak vezetéképítési munkálatok.
„A beruházás keretében már csak mintegy 1,2-1,5 km vezetéket kell még lefektetnünk. A déli városrészben az Orgona közben, míg az északi részen, az Imre utca és a Teréz utca mellett a Lajos közben és a Dávid utcában vannak ilyen jellegű munkálatok.”– emelte ki Lengyel Dávid, a Hídépítő Zrt. munkahelyi mérnöke.

A vezetékek lefektetésével párhuzamosan a csatornahálózat minősítési vizsgálatait is elvégzik, amely során azonnal kijavítják a felmerülő hibákat. A gerincvezeték hálózatnak teljes kiépítése várhatóan szeptember közepén fog befejeződni, így a város szennyvízhálózata a tervek szerint néhány héten belül teljesen elkészül.
Az átemelők építése szintén közeledik a befejezéshez, miután a kivitelező cég munkatársai már a gépészeti, irányítástechnikai és az elektromos szerelési munkálatokat hajtják végre.Szeptembertől aszfaltoznak

A szakemberek az utak helyreállítására is nagy hangsúlyt fektetnek, ennek köszönhetően hamarosan elkezdődhet az aszfaltozás. A helyreállítás üteme felgyorsult a közelmúltban. A munkálatok a Piaccsarnok mellett az Ady Endre út és a Szomolyai út környékén folyamatosan zajlanak. A déli városrészben a Szemere Bertalan, Akácfa, gróf Bethlen István és az Eötvös utca szakaszán is rövidesen megkezdődik a végleges úthelyreállítás.


Vélemények, észrevételek

A fórum ezt követően a lakosok hozzászólásaival folytatódott. A jelenlévők elsősorban az úthelyreállításokkal kapcsolatos észrevételeiket osztották meg. Vígh Henrik, a Városfejlesztési Iroda vezetője elmondta, hogy a rendkívül csapadékos időjárás jelentősen hátráltatta a munkálatokat, ezért az építkezés fennakadásokat okozott a közlekedésben. Az aszfaltozás megkezdése előtt gyalogos műszaki bejárást fognak tartani a beruházásban érintett területen, melynek keretében mindent részletesen ellenőrizek.
A csatornahálózatra történő rákötéseket az aszfaltburkolat helyreállításához hasonlóan szeptemberben fogják megkezdeni. A kivitelezők az ingatlanon belül 20 m-ig viszik be a szennyvízvezetékeket. Abban az esetben ha ezen felül kell a rákötést végrehajtani, a 20 m-en felül eső rész bekötését az ingatlantulajdonosnak kell megoldaniuk és a költségeket kifizetniük.

Vígh Henrik nyomatékosan felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a szennyvízrendszerre történő rákötést kizárólag önkormányzati igazolással rendelkező vállalkozók végzik. A rákötés megkezdéséről mindenki tájékoztatást fog kapni Mezőkövesd Város Önkormányzatától.
A projekt a „Mezőkövesd Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” című Európai Uniós pályázat keretében valósul meg.

___________________________________________________________________________


Lakossági rákötés a megépült szennyvízhálózatra

Városunk központi részének szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése heteken belül befejeződik. Ennek az Európai Unió által támogatott projektnek keretében az utcai gerincvezetékek, valamint a lakossági bekötővezetékek telekhatáron belül 1 m-es beállással valósultak meg.
Mint ahogyan 2012. október 4-i XXIV. évf. 20. számunkban tájékoztattuk a tisztelt lakosságot, önkormányzatunk magára vállalja az egyes lakóépületek elkészült városi hálózatra történő rákötésének költségét, ezáltal mentesíti a lakosokat az ingatlanon belüli vezetékszakasz kiépítésének anyagi terheitől. Célunk tehát az, hogy lakókörnyezetünk természeti környezetének védelme érdekében valamennyi lakóépület szennyvízelvezetése és a városi szennyvíztisztító-telepbe juttatása ténylegesen meg legyen oldva a nehéz anyagi körülmények között élő polgáraink esetében is. Az egyes ingatlanokon belül önkormányzatunk által megépítendő vezetékszakasz hossza legfeljebb 20 méter. Az ingatlanon belüli vezetékszakasz építése magában foglalja a munkagödör kiásását, csőfektetést, munkagödör visszatemetését, esetlegesen monolit térbeton feltörését és helyreállítását legfeljebb 15 cm vastagságig. Amennyiben az ingatlanon belül hosszabb vezetékszakasz építése szükséges, a 20 méteren felüli részt a lakónak kell megépíttetnie.
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 30-i ülésén döntést hozott az ingatlanon belüli lakossági rákötővezeték kivitelezőjének kiválasztásról. Tervünk szerint az ingatlanokon belüli vezetékszakasz kiépítése 2013 szeptemberében elkezdődik, és 2013. év végéig befejeződik. Önkormányzatunk által megbízott, igazolvánnyal rendelkező munkatársaink minden egyes tulajdonost igyekeznek felkeresni az építési munkák egyeztetése végett. Kérjük, segítsék munkájukat.
Abban az esetben, ha a tulajdonos vagy megbízottja nem tartózkodik az érintett ingatlan helyszínén, személyesen, e-mailen vagy telefonon is jelezhetik észrevételüket munkaidőben a kivitelező Hídépítő Zrt. helyi irodájában, a Mezőkövesd, Gál István utca 13. sz. alatt vagy a (20) 2938-570 telefonszámon, valamint a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájának telefonszámán: (49) 511-520.
Ez év eleji rendkívüli hideg és csapadékos időjárás bizony lakókat és építőket egyaránt próbára tett. Ezúton is megköszönjük a lakosság türelmét és megértését, amit a közutakon folyó csatornafektetési munkálatok okozta kellemetlenségek elviselésében tanúsítottak. Kérjük további megértő együttműködésüket az ingatlanon belüli munkálatok kivitelezésében a városi szennyvízberuházás mielőbbi teljes körű befejezése érdekében.


___________________________________________________________________________


A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. augusztus 26 – szeptember 8. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák
   
csatornaépítés útépítés
   
Dávid utca Gaál István utca
Edit utca  
Farkas Márton utca  
Gaál István utca  
Lehel utca  
Lajos köz  
   
Eötvös utca Eötvös utca
Kőrisfa utca Kőrisfa utca
Martos Ferenc utca Mák utca
  Liliom

___________________________________________________________________________

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. július 29 – augusztus 4. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák
   
csatornaépítés útépítés
   
Dávid utca Bem Apó utca
Gaál István utca Dávid utca
Lehel utca Farkas Márton utca
Lajos köz György utca
  Margit utca
  Zsófia utca
   
Budai Nagy Antal utca Ádám
Eötvös utca Budai Nagy Antal utca
Kőrisfa utca Eötvös utca
Rezeda utca Károly utca
Viola utca Mátyás utca
  Rezeda utca

___________________________________________________________________________

 

A végéhez közeledik a beruházás

Folyamatosan zajlanak a szennyvízberuházás munkálatai Mezőkövesden. Az elmúlt napokban a Gaál István úton is megkezdődött a gerincvezetékek lefektetése.
A Hídépítő Zrt. szakemberei két körzet kivételével befejezték a gerincvezetékek lefektetését. A munkálatok a Gaál István út körzete mellett, a Budai Nagy Antal út – Eötvös út területét érintik. „A vezeték beépítése már 86%-ban elkészült a városban. A lefektetett vezetékek mintegy 90%-ának a minősítése is megtörtént. Ezeken a területeken megkezdhetjük az utak helyreállítását. Reményeink szerint augusztus közepén az aszfaltozási munkálatok is elindulhatnak.”  – hangsúlyozta Lengyel Dávid, a Hídépítő Zrt. munkahelyi mérnöke.

ÉPÜLNEK AZ ÁTEMELŐK A gerincvezetékek lefektetése a tervek szerint szeptemberben befejeződik. Abban az esetben, ha elkészülnek szeptemberben, akkor az aszfaltozási munkálatok nagy valószínűséggel még ebben az évben befejeződhetnek. Az átemelők építése szintén jó ütemben zajlik. Az átemelők 60–70%-os állapotban vannak. A szerkezetépítés lényegében befejeződött, jelenleg a gépészeti munkálatok végzik a szakemberek. Ezt követően még néhány technikai feladatot kell végrehajtani, illetve el kell végezni a szennyvízrendszerre történő rákötést.

A vezetékhálózat építése az elkövetkezendő hetekben is gőzerővel folytatódik. A kivitelező cég vezetői és munkatársai továbbra is szeretnének mindenkit megkérni arra, hogy még ne kössenek rá a meglévő hálózatra, ugyanis a vezetékrendszerbe kerülő szennyvíz eltávolítása jelentős mértékben hátráltatja a kivitelezést és a projekt költségét is növelheti. A szennyvízrendszerre történő rákötés megkezdéséről mindenki tájékoztatást fog kapni Mezőkövesd Önkormányzatától, illetve a Városgazdálkodási Zrt.-től.
A projekt a „Mezőkövesd Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” című Európai Uniós pályázat keretében valósul meg.

___________________________________________________________________________

 

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. július 15 – 28. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák
   
csatornaépítés útépítés
   
Dávid utca Bem Apó utca
Edit utca Dávid utca
Farkas Márton utca Farkas Márton utca
Gaál István utca György utca
Lehel utca Margit utca
Lajos köz Pál utca
  Salamon utca
Ádám Zsófia utca
Budai Nagy Antal utca  
Eötvös utca Ádám utca
Kőrisfa utca Budai Nagy Antal utca
Muskátli utca Eötvös utca
Rezeda utca Károly utca
Viola utca Madách Imre utca
  Mátyás utca
  Rezeda utca

___________________________________________________________________________

 

Egyre közelebb a befejezéshez

Egyre közelebb van a szennyvízhálózat befejezése Mezőkövesden. A beruházás munkálatai 75%-os készültségi állapotban vannak jelenleg.
A szokatlanul csapadékos tavaszi időjárás a város két területén kisebb lemaradásokat okozott. A Hídépítő Zrt. szakemberei a közelmúltban nagy erőkkel vonultak fel a Gaál István úton, valamint a Budai Nagy Antal úton, ahol a gerincvezetékek lefektetése zajlik. „A projekt munkálatai közül a vezetékhálózat háromnegyed részét elvégezték, melynek a minősítése is elkészült. Az átemelők építése 50%-os készültségben van, ami azt jelenti, hogy a kisebb átemelőket lesüllyesztettük, ezeknek már a gépészeti szerelése zajlik. A Dohány úti átemelő előkészítése befejeződött, míg az átemelő kivitelezése és lesüllyesztése várhatóan a hónap második felében kezdődik meg.” – emelte ki Lengyel Dávid, a Hídépítő Zrt. munkahelyi mérnöke.

A vezetékhálózat építése az elkövetkezendő hetekben továbbra is gőzerővel folytatódik. Ezt követően a szakemberek az útburkolat helyreállításán dolgoznak majd, így augusztusban megkezdődhet az utak aszfaltozása. A Hídépítő Zrt. szakemberei a kisebb elmaradások ellenére tartani tudják az ütemtervet, tehát a projekt munkálatai az előírt határidőre be fognak fejeződni.


A hálózat még nem használható

A kivitelező cég vezetői és munkatársai továbbra is szeretnének mindenkit megkérni arra, hogy még ne kössenek rá a meglévő hálózatra, ugyanis a vezetékrendszerbe kerülő szennyvíz eltávolítása jelentős mértékben hátráltatja a kivitelezést és a projekt költségét is növelheti. A szennyvízrendszerre történő rákötés megkezdéséről mindenki tájékoztatást fog kapni Mezőkövesd Önkormányzatától, illetve a Városgazdálkodási Zrt.-től.
A projekt a „Mezőkövesd Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” című Európai Uniós pályázat keretében valósul meg.

___________________________________________________________________________

 

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. július 1 – 14. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák
   
csatornaépítés útépítés
   
Dávid utca Bem Apó utca
Éva utca Bocskai István utca
Farkas Márton utca Dávid utca
Gaál István utca  
Zsófia  


Ádám Budai Nagy Antal utca
Budai Nagy Antal utca Eötvös utca
Eötvös utca Károly utca
Kőrisfa utca Madách Imre utca
Mátyás Rezeda utca___________________________________________________________________________


A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. június 17 - 30. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák
   
csatornaépítés útépítés
   
Dávid utca Bem Apó utca
Éva utca Bocskai István utca
Farkas Márton utca Dávid utca
Gaál István utca György utca
Kereszt köz Salamon utca
Kürt utca Takács István utca
Margit utca Táncsics Mihály utca
Pál utca Teréz utca
Bogáncs köz Ady Endre utca
Budai Nagy Antal utca Alkotmány utca
Eötvös utca Budai Nagy Antal utca
Kőrisfa utca Eötvös utca
Viola utca Károly utca

Madách Imre utca

Rezeda utca

___________________________________________________________________________

Tartják az ütemtervet

A csapadékos időjárás ellenére továbbra is jó ütemben halad a szennyvízcsatorna-hálózat építése városunkban.

A munkálatok két főbb területre koncentrálódnak jelenleg. Az északi városrészben a Gergely utca környékén, míg a déli városrészben a Budai Nagy Antal út és Eötvös utca körzetében zajlik a legintenzívebben a gerincvezeték lefektetése, ugyanis az említett területeken kisebb elmaradások vannak az ütemtervhez képest. A többi területen viszont nagyon jól halad a kivitelezés.
Az idő továbbra sem fogadja kegyeibe a csatornahálózat kivitelezőit. Az esős, csapadékos időjárás jelentős mértékben lassítja a munkavégzést. Jelen pillanatban a Kánya és a Hoór patakban is folyik a víz, ami szintén akadályozza a kivitelezés ütemét, hiszen a talajvízszint emelkedése megnehezíti a gerincvezetékek fektetését.

Épül a legnagyobb átemelő

Az átemelők építése szintén folyamatosan zajlik. A Posta mellett, a Dávid úton, valamint a Sára úton már befejeződött az átemelők építése. A legnagyobb átemelő a Dohány utcánál épül, melynek munkálatai a napokban kezdődtek meg és várhatóan 3-4 hét múlva készül majd el teljes egészében.

A Hídépítő Zrt. szakemberei továbbra is kérik a projektben érintett területen élőket, hogy továbbra se csatlakozzanak rá a megépült hálózatra. A csatlakozás kezdetéről az önkormányzat, illetve a Városgazdálkodási Zrt. fogja tájékoztatni a lakosságot. A szennyvízhálózat építése június közepén várhatóan a Gaál István utcában is el fog kezdődni.
A projekt a „Mezőkövesd Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” című Európai Uniós pályázat keretében valósul meg.


___________________________________________________________________________

 

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. június 3 – 16. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák


csatornaépítés útépítés


Dávid utca Dávid utca
Kereszt köz Gergely utca
Kürt utca György utca
Morvay János utca Lenke utca
Pál utca Morvay János utca
Takács István utca Rákóczi utca
Táncsics Mihály utca Takács István utca
Teréz utca Táncsics Mihály utca

Thaly Kálmán utca


Ady Endre utca Ady Endre utca
Alkotmány utca Alkotmány utca
Babits Mihály utca Bocskai István utca
Bogáncs köz Károly utca
Madách Imre utca Madách Imre utca
Mátyás utca Mátyás utca
Szegfű utca Szegfű utca
Viola utca


___________________________________________________________________________

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. május 20 – június 2. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák


csatornaépítés útépítés


Bem Apó utca
Dávid utca Dávid utca
Gaál István utca György utca
Farkas Márton utca Ilona utca
Kereszt köz Lenke utca
Kürt utca Rákóczi utca
Morvay János utca Táncsics Mihály utca
Sára zug Thaly Kálmán utca
Takács István utca
Táncsics Mihály utca


Ádám utca Ady Endre utca
Babits Mihály utca Alkotmány utca
Bogáncs köz Madách Imre utca
Viola utca Mátyás utca

Károly utca

Rezeda utca

 

___________________________________________________________________________

 

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. május 6 – 19. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzés
     
Dávid utca 1-1-3 teljes hosszon
Gaál István utca 1-1-3 Mátyás király – Varga Pál utca között
Gergely utca 1-1-3-5 teljes hosszon
Morvay János utca 1-5-0 teljes hosszon
Sára zug 1-4-4-4 teljes hosszon
Takács István utca 1-4-4 teljes hosszon
Táncsics Mihály utca 1-4-0 teljes hosszon

   

   
Ady Endre utca 2-7-0 teljes hosszon
Alkotmány utca 1-1-1 teljes hosszon
Bogáncs köz 6-1-3 teljes hosszon
Károly utca 1-1-8 teljes hosszon
Madách 1-1-10-0 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon

 

___________________________________________________________________________

Túl vannak a felén

A terveknek megfelelő ütemben zajlanak a szennyvízberuházás munkálatai városunkban.

A projekt a „Mezőkövesd Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” című Európai Uniós pályázat keretében valósul meg.
Az időjárás kedvezően alakult áprilisban, így felgyorsultak a kivitelezési munkálatok. Az elmúlt időszakban már 10-14 csapat dolgozott a szennyvízhálózat kiépítésén. A legjelentősebb munkálatok az Ady Endre út, az Alkotmány út, a Károly utca és Madách úton zajlanak. A Rákóczi és a Szomolyai úton befejeződött a gerincvezeték lefektetése, így a szakemberek itt már az útburkolat betonos helyreállítását végzik.

Ami a gerincvezeték lefektetését illeti, jelenleg 52%-os a kiépítettség a városban, ez azt jelenti, hogy a szakembereknek még mintegy 14 km-nyi vezetéket kell lefektetniük.
„Az elkövetkezendő időszakban elsősorban az északi városrészben, a Gaál István út, a Gergely utca, valamint a Lehel utca mellett a Klára utcában fogunk a legnagyobb erőkkel felvonulni. A város többi területén már hozzávetőleg 70-80%-os állapotban van a vezetéklefektetés.” – hangsúlyozta Lengyel Dávid, a Hídépítő Zrt. munkahelyi mérnöke.
A zord időjárás legnagyobb mértékben az úthálózat helyreállítását akadályozta, viszont a tavaszi idő beköszöntével ezen a területen is sikerült előrelépni. Jelenleg 3-4 csapat dolgozik a betonos útjavításon, így egyre nagyobb területen javulnak a közlekedés feltételei. Az aszfaltozás várhatóan augusztusban fog elkezdődni.

___________________________________________________________________________

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. április 22 – május 5. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzés
     
Bocskai utca 2-8-7 teljes hosszon
Dávid utca 1-1-3 teljes hosszon
Gaál István utca 1-1-3 Mátyás király – Varga Pál utca között
György utca 1-1-3 teljes hosszon
Morvay János utca 1-5-0 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 teljes hosszon
Sára zug 1-4-4-4 teljes hosszon
Takács István utca 1-4-4 teljes hosszon
Táncsics Mihály utca 1-4-0 teljes hosszon

   

   
Ady Endre utca 2-7-0 Tóth Árpád – Jegenyesor utca között
Alkotmány utca 6-1-2-1 teljes hosszon
Gyula utca 1-1-4-1 teljes hosszon
Károly utca 1-1-8 teljes hosszon
Kőrisfa utca 11-1-0 teljes hosszon
Madách 1-1-10-0 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon

 

___________________________________________________________________________

Helyreállítják az utakat

Lakossági fórum keretében tájékoztatták a lakosokat a szennyvízberuházás állásáról Mezőkövesden. A szakemberek a gerincvezeték mintegy 45%-ának lefektetésével végeztek március végéig.
A „Mezőkövesd Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” című pályázat keretében városunk Önkormányzata több mint másfél milliárd forintot nyert el támogatásként az Európai Uniótól a szennyvízberuházás záró szakaszának a megépítésére. Az összességében mintegy kétmilliárd forint értékű projekt az EU támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az április 4-én megszervezett Lakossági fórumon a kivitelező, Hídépítő Zrt. részéről részt vett Csepregi András projektvezető, valamint Lengyel Dávid munkahelyi mérnök. Jelen volt továbbá Lázárné Viszneki Andrea, a Mezőkövesdi Víziközmű-társulat munkatársa, Vigh Henrik, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője és Benke Ádám, az önkormányzat munkatársa. A fórumon elsőként Csepregi András tájékoztatta a résztvevőket a beruházás munkálatainak állásáról. A projektvezető elmondta, hogy a csapadékos időjárás alaposan megnehezítette a munkavégzést.
A cég előzetes tervei szerint márciusban mintegy 4 km-es útszakasz betonos helyreállítását kellett volna végrehajtani, de az időjárás miatt mindössze 200 méternyi út készült el. Csepregi András hozzátette, hogy mihelyt az időjárás lehetővé teszi, azonnal elkezdik az útburkolat javítását, hogy jobbak legyenek a közlekedés feltételei. Az útburkolati munkálatok április második hetében megkezdődhetnek. Az időjárás a szennyvízvezetékek lefektetésének ütemét is alaposan lelassította az elmúlt hetekben.
„A rossz idő miatt megtorpant a vezeték lefektetése, ami azt jelenti, hogy eddig mintegy 12,5 km gerincvezeték került a földbe, azaz a beépítettség 43%-os. A minősítés alapján a csatornahálózat megfelelő, de vannak olyan helyek, ahol kisebb javításokra van szükség.” – mondta Csepregi András, a Hídépítő Zrt. projektvezetője.
A talajvízszintjének megemelkedése néhány helyen, elsősorban a Budai Nagy Antal utcában okoz gondot, ami lassítja a munkálatokat.
A szakember úgy látja, a nehézségek ellenére kivitelezői csapatok növelésével tartani tudják az ütemtervet. A szennyvízberuházás munkálatai az elkövetkezendő hetekben egyebek között az Ady Endre, a Fűzfa, a Rezeda, a Táncsics Mihály, a Gaál István és a György utcát fogják érinteni.
A fórum második felében lakossági hozzászólások és javaslatok hangoztak el. A lakosok elsősorban az utak helyreállításával és a házi bekötésekkel kapcsolatban érdeklődtek. A házi bekötésekről Vigh Henrik irodavezető elmondta, hogy a Hídépítő Zrt. az ingatlanokon belül 1 méteres távolságra helyezik el a csonkot. Az önkormányzat segítséget nyújt a tulajdonosoknak, ugyanis ingatlanonként további 20 méterrel megtoldják a bekötések hosszát. Csepregi András és Vigh Henrik elmondta, hogy a lakosok panaszaikkal, javaslataikkal, illetve kérdéseikkel az önkormányzat illetékes munkatársához, valamint a kivitelező Hídépítő Zrt. munkatársához fordulhatnak, akit a Gaál István út 13. szám alatt található irodában kereshetnek fel.

___________________________________________________________________________

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. április 8 – április 28. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzésBocskai utca 2-8-7 teljes hosszon
Dávid utca 1-1-3 teljes hosszon
Gaál István utca 1-1-3 Mátyás király – Varga Pál utca között
György utca 1-1-3 teljes hosszon
Morvay János utca 1-5-0 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 teljes hosszon
Sára zug 1-4-4-4 teljes hosszon
Takács István utca 1-4-4 teljes hosszon
Táncsics Mihály utca 1-4-0 teljes hosszon


Ady Endre utca 2-7-0 Tóth Árpád – Jegenyesor utca között
Alkotmány utca 6-1-2-1 teljes hosszon
Gyula utca 1-1-4-1 teljes hosszon
Károly utca 1-1-8 teljes hosszon
Kőrisfa utca 11-1-0 teljes hosszon
Madách 1-1-10-0 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon___________________________________________________________________________
A vezetékek majdnem fele

Az ütemtervnek megfelelően halad a szennyvízberuházás kiépítése Mezőkövesden. A szakemberek a vezetékek mintegy 40%-ának lefektetésével végeztek március közepéig.

Március elején mintegy 10-12 csapat dolgozott a város északi és déli területein párhuzamosan, azonban az elmúlt időszak zord és csapadékos időjárása miatt jelenleg 3-4 helyszínen zajlanak a munkálatok. „A kedvezőtlen időjárás és az átázott talaj miatt lassabban halad a kivitelezés, valamint az útburkolat rendbetétele is több időt vesz igénybe. Jó hír viszont, hogy a betonos helyreállítás több utcában is elkezdődött.” – emelte ki Csepregi András, a Hídépítő Zrt. projektvezetője.
A tervek szerint az elkövetkezendő három hónapban az összes vezeték a földbe kerül. Az átemelők építését követően az utak aszfaltozása várhatóan augusztusban kezdődik. Forgalomkorlátozásra elsősorban a Mezőgazdasági Gépmúzeum környékén lehet számítani. Az elkövetkezendő időszakban az északkeleti városrészben, a Temető környékén található utcákban dolgoznak majd.
Önkormányzatunk „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0008) című pályázaton nyert a beruházás megvalósítására több mint másfél milliárd forintot.

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. április 8 – április 28. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzés
     
Bocskai utca 2-8-7 teljes hosszon
Dávid utca 1-1-3 teljes hosszon
Gaál István utca 1-1-3 Mátyás király – Varga Pál utca között
György utca 1-1-3 teljes hosszon
Morvay János utca 1-5-0 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 teljes hosszon
Sára zug 1-4-4-4 teljes hosszon
Takács István utca 1-4-4 teljes hosszon
Táncsics Mihály utca 1-4-0 teljes hosszon

   

   
Ady Endre utca 2-7-0 Tóth Árpád – Jegenyesor utca között
Alkotmány utca 6-1-2-1 teljes hosszon
Gyula utca 1-1-4-1 teljes hosszon
Károly utca 1-1-8 teljes hosszon
Kőrisfa utca 11-1-0 teljes hosszon
Madách 1-1-10-0 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon


___________________________________________________________________________


A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. március 18 – április 7. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzés48-as hősök útja 1-2-0 teljes hosszon
Dávid utca 1-1-3 teljes hosszon
Gaál István utca 1-1-3 Mátyás király – Varga Pál utca között
György utca 1-1-3 teljes hosszon
Ilona utca 1-4-0 Szomolyai úttal párhuzamos
Morvay János utca 1-5-0 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 teljes hosszon
Sára zug 1-4-4-4 teljes hosszon
Takács István utca 1-4-4 teljes hosszon
Táncsics Mihály utca 1-4-0 teljes hosszon

Ady Endre utca 2-7-0 Tóth Árpád – Jegenyesor utca között
Diófa utca 11-3-3 teljes hosszon
Eötvös utca 11-3-0 teljes hosszon
Gyula utca 1-1-4-1 teljes hosszon
Károly utca 1-1-8 teljes hosszon
Nefelejcs utca 1-1-9 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon___________________________________________________________________________

 

Újra nagy erőkkel

Tovább folytatódik a szennyvízberuházás kiépítése. A munkálatok több helyszínen zajlanak párhuzamosan.

Önkormányzatunk „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0008) című pályázaton több mint másfél milliárd forintot nyert. Az elmúlt hetekben újra nagy erőkkel vonultak ki a szakemberek a város északi és déli területeire.
Jelenleg 9 helyszínen dolgoznak folyamatosan, de az elkövetkezendő hetekben 12-15-re fog emelkedni a kivitelezői csapatok száma. Eddig a gerincvezeték egyharmada, azaz mintegy 10 km lett beépítve. A Budai Nagy Antal út örnyékén a magas talajvízszint hátráltatja a kivitelezést, ennek ellenére a munkálatok az ütemtervnek megfelelően haladnak, a vezetékeket mindenhol beépítik június 30-áig. Az átemelők építése is megkezdődik márciusban, és legkésőbb a nyár végéig befejeződik. A beruházás két nagy forgalmú útszakaszt érint. A Budai Nagy Antal úton elsősorban az utak helyreállítása zajlik, ellenben a Mátyás király úton a rákötések miatt több alkalommal is lesznek 1-2 napos forgalomkorlátozások.

Bejelentések
A lakosok elsősorban az utak helyreállításával kapcsolatban keresik fel az illetékeseket. "Szeretném megköszönni a város lakóinak a türelmét. A bejelentések elsősorban a járda- és nyomvonalsüllyedésekkel kapcsolatban érkeznek, amelyek azokon a területeken, ahol nem megfelelő a vízelvezetés, a csapadékos időjárás miatt nagyobb kellemetlenségeket okoznak. Folyamatosan ellenőrizzük a kivitelezési területet és igyekszünk mindenhol a lehető leggyorsabban elvégezni a szükséges munkálatokat.” – mondta Csepregi András, a Hídépítő Zrt. projektvezetője.

Ütemezés

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2013. március 4 – 17. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzés
     
48-as hősök útja 1-2-0 teljes hosszon
Dávid utca 1-1-3 teljes hosszon
Gaál István utca 1-1-3 Mátyás király – Varga Pál utca között
György utca 1-1-3 teljes hosszon
Ilona utca 1-4-0 teljes hosszon
Márta utca 1-4-0 Szomolyai úttal párhuzamos
Morvay János utca 1-5-0 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 teljes hosszon
Sára zug 1-4-4-4 teljes hosszon
Takács István utca 1-4-4 teljes hosszon
Táncsics Mihály utca 1-4-0 teljes hosszon
     
     
     
Ady Endre utca 2-7-0 Tóth Árpád – Jegenyesor utca között
Eötvös utca 11-0-0 teljes hosszon
Gyula utca 1-1-4-1 teljes hosszon
Károly utca 1-1-8 teljes hosszon
Nefelejcs utca 1-1-9 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon___________________________________________________________________________Tájékoztatás a KÖZÉPSŐ VÁROSRÉSZ szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarékpénztári szerződést kötött személyek támogatási igénybevételének feltételeiről

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2010. február 24.napján tartott ülésén módosította Mezőkövesd Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1). sz. ÖK rendeletét a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarékpénztári szerződést kötött mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve egyéb belterület – tulajdonos támogatására vonatkozóan.

Az önkormányzati rendelet szerint a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarékpénztári szerződést kötött személy a támogatás igénybevételére jogosult, feltéve, hogy a családban az egy főre eső, havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum nyolcszorosát ( 2012. évben nettó 228.000.-Forintot/hó).

A támogatás mértéke:

- Mezőkövesd város középső városrészén 2012. évben megvalósuló szennyvízberuházás kapcsán megkötött lakástakarékpénztári szerződések esetében a szerződés lejártáig 410.-Ft/hó/lakóingatlan.

A támogatás egyedi kérelem alapján kerül elbírálásra annak a lakástakarékpénztári szerződést kötő ügyfélnek, aki

2013. április 30. napjáig kérelmét visszajuttatja

hivatalunknak és jogosultsága megállapításra kerül.

A kérelemnyomtatvány elérhető Mezőkövesd város honlapján (http://www.mezokovesd.hu-> E-Ügyfélszolgálat->Letölthető nyomtatványok-> Szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok), a Polgármesteri Hivatal "B" épület földszintjén, illetve a Viziközmű Társulat irodáján (Közösségi Ház földszint)

Felmerülő kérdéseivel kérjük keresse a 49/511-555 önkormányzati telefonszámot, vagy a Társulat irodáját ( telefon: 49/500-358).

dr. Fekete Zoltán
polgármester___________________________________________________________________________A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2012. december 8 - 21. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzésIlona utca 1-4-0 teljes hosszon
Imre utca 1-1-3-8 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 teljes hosszon
Szomolyai út 1-4-0 teljes hosszon
Szomolyai út 1-4-1 teljes hosszonAdy Endre utca 2-7-0 Bezerédi – Bercsényi utca között
Alkotmány utca 6-2-0 nyomvonal helyreállítás
Budai Nagy Antal utca 11-0-0 teljes hosszon
Gyula utca 1-1-4-1 teljes hosszon
Muskátli utca 6-3-0 teljes hosszon


___________________________________________________________________________


Szennyvízberuházás helyzetkép


Az utolsó napirendi pontban Lengyel Dávid, a Hídépítő Zrt. munkahelyi mérnöke tájékoztatta a jelenlévőket a Mezőkövesd szennyvízberuházását célzó KEOP-os pályázat kivitelezésének állásáról, melyből egyebek mellett kiderült, hogy a munkálatok a terveknek megfelelően haladnak. A kivitelező cég munkatársai a 30 km hosszú gerincvezeték mintegy 25%-át fektették le a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése során november közepéig.
Az elmúlt hetekben a Rákóczi úton, a Muskátli utcában, az Ady Endre úton és környékén, valamint a Budai Nagy Antal úton hajtottak végre csatornázási munkákat. Az említett területeken a kivitelező cég munkatársai lefektették a szennyvízvezetékeket és mindenhol az utak betonos helyreállítása van folyamatban. Az építkezés jelenleg a Szomolyai út teljes szakaszán zajlik, míg a Bercsényi úton az útburkolat helyreállítása után a Buszállomás közlekedési útvonalát is visszaállítják.
A város közlekedését, illetve forgalmi rendjét jelentősebb mértékben befolyásoló kivitelezési munkálatokra december első hétvégéjén lehet számítani, amikor is a Szomolyai úti szakaszt fogják rácsatlakoztatni a Mátyás király úti befogadóra.

A Mezőkövesdi Járási Hivatal felállítása érinteni fogja a Víziközmű-társulatot is, ugyanis a jelenleg a Polgármesteri Hivatal „A” épületében működő iroda valószínűleg újra a Közösségi Házban kap majd helyet. A vízi-közművel kapcsolatos műszaki irodák a Polgármesteri Hivatal „A” épületének az emeletére fognak költözni.

___________________________________________________________________________


A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2012. november 27- december 7. között munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzésAnna köz 1-4-0 teljes hosszon
Júlia utca 1-4-4 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 teljes hosszon
Szomolyai út 1-4-0 teljes hosszon
Szomolyai út 1-4-1 teljes hosszonAdy Endre utca 2-7-0 Bezerédi – Bercsényi utca között
Bezerédi utca 2-7-2 teljes hosszon
Gyula utca 1-1-4-1 teljes hosszon
Muskátli utca 6-3-0 teljes hosszon

 

___________________________________________________________________________


Folyamatos építkezés

Nagy erőkkel folytatódik a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Mezőkövesden.
Városunk Önkormányzata pályázat keretében több mint másfél milliárd forintot nyert el támogatásként az Európai Uniótól a szennyvízberuházás záró szakaszának a megépítésére. Az összességében közel kétmilliárd forint értékű projekt az EU támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A beruházás során összesen 2265 ingatlan szennyvíz bekötését végzik el a kivitelező, Hídépítő Zrt. szakemberei, akik a csatornázás munkálatait párhuzamosan végzik el a város északi és déli területein.
Az október 31. – november 13. közötti időszakban összesen 14 utcában hajtottak végre csatornázási munkákat. Mezőkövesd északi területén a 48-as hősök útján, az Anna közben, a Júlia utcában, a Patak utcában, a Szomolyai úton, a Thaly Kálmán utcában, az Ady Endre, valamint a Bezerédi utcában fektették le a vezetékeket. A déli városrészben a Budai Nagy Antal út mellett, a Muskátli utca, a Rezeda utca, a Somogyi Béla és a Szemere utca volt érintett a kivitelezésben. A szennyvízhálózat építése tovább folytatódik, melyről a lapunk a 11. oldalán található táblázatban tájékozódhatnak.

 

___________________________________________________________________________


A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2012. október 31. - november 13. között munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzés48-as hősök útja 1-3-0 teljes hosszon
Anna köz 1-4-0 teljes hosszon
Júlia utca 1-4-4 teljes hosszon
Patak utca 1-2-0 teljes hosszon
Szomolyai út 1-4-0 teljes hosszon
Szomolyai út 1-4-1 teljes hosszon
Thaly Kálmán utca 2-8-1 teljes hosszonAdy Endre utca 2-7-0 Mátyás Király utca körzetében
Bezerédi utca 2-7-2 teljes hosszon
Budai Nagy Antal
bekötésekkel érintett szakaszokon
Muskátli utca 6-3-0 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon
Somogyi Béla utca 11-5-0 teljes hosszon
Szemere utca 2-5-2 teljes hosszon


___________________________________________________________________________


A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2012. október 18 – 31. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzés
     
Anna köz 1-4-0 teljes hosszon
Balogh Ádám utca 2-8-5 teljes hosszon
Jolán utca 1-4-4 teljes hosszon
Júlia utca 1-4-4-5 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 Bercsényi - Bocskai utca között
Szomolyai út 1-4-0 teljes hosszon
Vak Bottyán utca 2-8-2 teljes hosszon
     
Ady Endre utca 2-7-0 Mátyás Király utca körzetében
Budai Nagy Antal   bekötésekkel érintett szakaszokon
Muskátli utca 6-3-0 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon
Somogyi Béla utca 11-5-0 teljes hosszon
Szemere utca 2-5-2 teljes hosszon

 

___________________________________________________________________________

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2012. október 4-17. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzésAnna köz 1-4-0 teljes hosszon
Balogh Ádám utca 2-8-5 teljes hosszon
Elvira utca 1-4-4 teljes hosszon
Esze Tamás utca 2-8-5-1 teljes hosszon
Jolán utca 1-4-4 teljes hosszon
Irén 1-4-4 teljes hosszon
Júlia utca 1-4-4-5 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 Bercsényi - Bocskai utca között
Szemere utca 2-5-2 teljes hosszon
Szomolyai út 1-4-0 teljes hosszon
Thaly Kálmán utca 2-8-1 teljes hosszon
Vak Bottyán utca 2-8-2 teljes hosszonAdy Endre utca 2-7-0 Mátyás Király utca körzetében
Akácfa utca 11-5-1 teljes hosszon
Alkotmány utca 6-1-0 Rezeda - Viola utca közötti szakasz
Babits Mihály utca 2-7-4 teljes hosszon
Bercsényi utca 2-7-7 teljes hosszon
Budai Nagy Antal
bekötésekkel érintett szakaszokon
Muskátli utca 6-3-0 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon
Somogyi Béla utca 11-5-0 teljes hosszon
Viola utca 6-1-0 teljes hosszon

 

___________________________________________________________________________

 

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2012. szeptember 20 - október 3. között munkavégzéssel érintett utcákutca csatorna jele megjegyzés
Elvira utca 1-4-4 teljes hosszon
Esze Tamás utca 2-8-5-1 teljes hosszon
Jolán utca 1-4-4 teljes hosszon
Júlia utca 1-4-4-5 teljes hosszon
Patak utca 1-2-0 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 Bercsényi - Bocskai utca közötti szakasz
Szomolyai út 1-4-1 Mátyás Király utca körzetében
Thaly Kálmán utca 2-8-1 teljes hosszon
Vak Bottyán utca 2-8-2 teljes hosszon
Zsófia utca 1-4-8 teljes hosszonAdy Endre utca 2-7-0 Mátyás Király utca körzetében
Akácfa utca 11-5-1 teljes hosszon
Alkotmány utca 6-1-0 Rezeda - Viola utca közötti szakasz
Babits Mihály utca 2-7-4 teljes hosszon
Budai Nagy Antal
bekötésekkel érintett szakaszokon
Mátyás utca 1-1-6 teljes hosszon
Mikszáth Kálmán utca 11-4-0 teljes hosszon
Muskátli utca 6-3-0 teljes hosszon
Kovács köz 2-5-7 teljes hosszon
Krúdy Gyula utca 2-7-5 teljes hosszon
Szemere utca 2-5-2 teljes hosszon
Rezeda utca 6-1-0 teljes hosszon
Somogyi Béla utca 11-5-0 teljes hosszon
Tóth Árpád utca 2-7-3 teljes hosszon
Viola utca 6-1-0 teljes hosszon
Varga Pál utca 1-1-4 teljes hosszon

 

___________________________________________________________________________

 

A központi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése kapcsán
2012. szeptember 9-22. között várhatóan munkavégzéssel érintett utcák listája
Utca
csatorna jele megjegyzés
Elvira utca

1-1-4

teljes hosszon
Jolán utca 1-4-4 teljes hosszon
Júlia utca 1-4-4-5 teljes hosszon
Patak utca
1-2-0 teljes hosszon
Rákóczi utca 2-8-0 Bercsényi - Bocskai utca között
Thaly Kálmán utca 2-8-1 teljes hosszon
Vak Bottyán utca 2-8-2 teljes hosszon
Zsófia utca 1-4-8 teljes hosszonAdy Endre utca 2-7-0 Mátyás király út körzetében
Alkotmány utca 6-1-0 Rezeda - Viola utca között
Babits Mihály utca 2-7-4 teljes hosszon
Kovács köz 2-5-7 teljes hosszon
Krúdy Gyula utca 2-7-5 teljes hosszon
Mátyás utca 1-1-6 teljes hosszon
Rezeda utca 1-4-4 teljes hosszon
Szemere utca 2-5-2 teljes hosszon
Tóth Árpád utca

2-7-3

teljes hosszon
Varga Pál utca 6-1-0 teljes hosszon
Viola utca 6-1-0
teljes hosszon

 

___________________________________________________________________________

 

Egyre több helyszínen csatornáznak

A város több területén is elkezdődik a csatornarendszer építése Mezőkövesden.

Városunk Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán nettó 1 685 203 823 Ft-ot nyert el támogatásként az Európai Uniótól. A közel kétmilliárd forint értékű projekt az EU támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A beruházás során összesen 2265 ingatlan szennyvíz bekötése valósul meg, amihez a kivitelező, Hídépítő Zrt. szakemberei közel 30 km gerincvezetéket és több mint 24 km házi bekötővezetéket fognak megépíteni. A projekt keretében mintegy 725 db akna és 6 db új szennyvízátemelő létesül, továbbá a már meglévő átemelőket is korszerűsíteni fogják.

A csatornarendszer építése a Piaccsarnok környékén lényegében befejeződött, a szakemberek ezen a területen mintegy 760 m vezeték beépítését hajtották végre az elmúlt hetekben. A projekt munkálatai a Szamóca utcában is megkezdődtek, ahol a kivitelező cég munkatársai mintegy 130 m hosszú gerincvezeték lefektetését végzik el a napokban.

Szeptember elejétől a város több pontján is megkezdődik beruházás. A projekt tervezői a napokban egyeztettek a lakókkal és megkezdték az ingatlanok bekötéseinek az előkészítését. A teljes felmérés várhatóan október közepén készül majd el. A házi bekötések elvégzése után megrendelik a betonaknákat is.

A projektben érintett középső városrészt összesen nyolc területre osztották, ahol szeptembertől hat helyen fogják megkezdeni a szennyvízberuházást, viszont a későbbiekben már 10-12 helyszínen fognak egy időben dolgozni a szakemberek. A tervek szerint jövő júniusig végrehajtják a vezetékek lefektetését, míg az utak aszfaltozásának befejezése 2013 őszére várható. A 4 m-es szélességű utak teljes aszfaltborítással lesznek ellátva, míg a 4 m-nél szélesebb utakon nyomvonalas helyreállítás történik. A szakemberek az elmúlt napokban az érintett területeken található épületek és utak állagfelmérését is végrehajtották.

A csatornaépítés miatt forgalomkorlátozás és forgalmi rend változás nehezíti a közlekedést, ezért mindenkit megkérünk arra, hogy körültekintően, a közlekedési szabályokat szigorúan betartva közlekedjenek a városban.

 

___________________________________________________________________________

 

 

Szennyvízhálózatra csatlakozással kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Ezúton kérjük Ügyfeleinket, hogy a szennyvíz hálózatra történő csatlakozást követően szíveskedjenek bejelenteni a vízóra állást és szerződés módosítás miatt keressék fel a Mezőkövesdi VG Zrt ügyfélszolgálatát.
A szerződés módosításhoz szükséges a vízóra óraállás bejelentése. A szennyvíz mennyiség a vízfogyasztással azonos mennyiségben kerül kiszámlázásra, ezért van szükség a vízóraállásra.
Amennyiben bejelentési és szerződéskötési kötelezettségüket nem teljesítik, az önkormányzat számára talajterhelési díjat kell fizetniük a vízfogyasztás éves mennyisége után 1.800 Ft/m3 összegben. A talajterhelési díj megállapításához a Mezőkövesdi VG Zrt szolgáltat adatot az Önkormányzat számára.

A későbbi viták elkerülése végett kérjük a rákötést követően keressék az ügyfélszolgálatot Mezőkövesd, Dózsa György út 2. sz. alatt.

Ügyfélfogadás:

hétfőtől-szerdáig 7.30-16.00,

csütörtök 7.30-19.30,

péntek 7.30-13.30,


Bejelentési kötelezettségüket megtehetik e-mailben az alábbi címre: viz@mezokovesdi-vgzrt.hu

Kérjük e-mailben szíveskedjenek közölni az alábbi adatokat:

Fogyasztó neve:
Fogyasztási hely:
Vízóra állása:
Szennyvíz rákötés időpontja:

Amennyiben e-mailben érkezik a bejelentés, a szerződés módosítást postai úton megküldjük a fogyasztó részére, amely akkor lesz érvényes ha aláírásukkal ellátva visszapostázzák Társaságunk részére.


Mezőkövesdi VG Zrt

 

___________________________________________________________________________

 

Megkezdődött a szennyvízberuházás

Mintegy kétmilliárd forintból megépül a csatornarendszer befejező üteme Mezőkövesden. A városközpontot érintő beruházásnak köszönhetően 100%-os lesz a szennyvízrendszer kiépítettsége településünkön. A fejlesztés három ütemben valósul meg, ugyanis a Keleti és a Nyugati területek teljes kiépítése után a középső régióban is elkezdődhettek a munkálatok. Mezőkövesd Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán sikeresen szerepelt 2007-ben, így városunk az 1 982 592 733 Ft összértékű fejlesztéshez 685 203 823 Ft-ot nyert el támogatásként az Európai Uniótól. A projekt az EU támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A szennyvízberuházás ünnepélyes megnyitóját június 22-én rendezték meg. Az eseményen elsőként Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára mondott köszöntőt, aki kiemelte a fejlesztés jelentőségét. Tállai András örömét fejezte ki, hogy az öt évvel ezelőtt megnyert projekt munkálatai hosszas előzmények után végre megkezdődhetnek és a térség legtöbb települése után Mezőkövesden is teljes egészében kiépülhet a szennyvízhálózat. Az államtitkár hangsúlyozta továbbá, hogy a városban zajló csatornázással párhuzamosan a Zsóri üdülőterületén önerőből valósul meg a szennyvízrendszer kiépítése. Tállai András kiemelte, hogy a projekt befejezése után egy új tervet kell majd kidolgozni, amely biztosíthatja a város továbbfejlődését.
Ezt követően dr. Fekete Zoltán polgármester osztotta meg gondolatait a projekttel kapcsolatban. Városunk első embere beszámolt a fejlesztés előzményeiről, melyből kiderült többek között, hogy a kivitelezői szerződést idén március 29-én írták alá. A döntés értelmében a Hídépítő Zrt. fogja elvégezni a kivitelezési munkálatokat. dr. Fekete Zoltán ismertette továbbá a fejlesztés legfontosabb műszaki paramétereit. A beruházás során összesen 2265 ingatlan szennyvíz bekötése valósul meg, amihez a kivitelező cég szakemberei közel 30 km gerincvezetéket és több mint 24 km házi bekötővezetéket fognak megépíteni. A projekt keretében mintegy 725 db akna, valamint 6 db új szennyvízátemelő létesül. A hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében a már meglévő szennyvízátemelőket is korszerűsíteni fogják.
A nyitó ünnepség zárásaként Sál László, a Hídépítő Zrt. vezérigazgató-helyettese mutatta be a beruházás menetét a jelenlévőknek, aki többek között kiemelte, hogy a projekt kiépítése helyi vállalkozók bevonásával valósul meg. A fejlesztés munkálatait 2013 nyarának végére, legkésőbb ősz elejére szeretnék befejezni, melyhez véleménye szerint minden feltétel adott. Sál László elmondta, hogy a fejlesztés a Piaccsarnok és az Autóbusz-állomás közötti területen kezdődött meg. A Hídépítő Zrt. vezérigazgató-helyettese hozzátette, hogy a csatornázott utcákat a lehető leggyorsabban rá fogják kötni a már meglévő hálózatra. Az útburkolat helyreállítása során először egy ideiglenes speciális réteget terítenek le, míg a végleges burkolat a projekt befejező fázisában, azaz 2013 nyarán és őszén készül majd el. Sál László elmondta, hogy igyekeznek hatékonyan végrehajtani a hálózat kiépítését, azért hogy a közlekedést és a projektben érintett lakosokat a lehető legkisebb mértékben akadályozzák. A vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta, hogy a lakossági észrevételek és panaszok alkalmával minden esetben körültekintően fognak eljárni. Sál László a projekttel kapcsolatban felmerülő kellemetlenségek miatt a lakosság türelmét és megértését kéri.

 

___________________________________________________________________________

 

Kezdődik a csatornázás

Napokon belül elkezdődik az észak-déli városrész szennyvízberuházása. Elsőként a Piaccsarnok és az autóbusz-állomás környékén dolgoznak majd a munkagépek.
A „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” című pályázat keretében, európai uniós forrásból megvalósuló beruházás ütemezése elkészült. A csatornázást elsőként pár napon belül a Piaccsarnok környéki utcákban, a buszállomásnál kezdik el, hogy a végéhez közeledő városrehabilitációs pályázat keretében az utakat fel tudják újítani és le tudják zárni a beruházást. A település többi részén július 1-jével kezdődik el a munka. A kivitelezés időtartamát 5 negyedévre osztották fel, és meghatározták, hogy mely időszakban mely utcákban végzik majd a beruházást.

A csatornázási munka az alábbi ütemezés alapján zajlik majd:

2012. III. negyedév:

Ady Endre u., Alkotmány u., Anna köz, Balogh Ádám u., Báthori u., Budai Nagy Antal u., Dávid u. Erzsébet királyné u. Farkas Márton u., Gaál István u. György u., Kovács köz, Kőrisfa u. Márta u., Patak u., Platán köz, Rezeda u., Sára u., Szamóca u., Szemere u., Szomolyai u., Táncsics M. u., Thaly Kálmán u., Teréz u., Tóth Árpád u., Vak Bottyán u., Viola u.


2012. IV. negyedév:

48-as Hősök u., Ady Endre u., Ádám u., Akácfa u., Alkotmány u. Babits M. u., Balogh Ádám u., Berkenye köz, Bezerédi u., Béla u., Bocskai u., Bogáncs köz, Cserfa u., Dala József u., Eötvös u.,

Esze Tamás u., Éva u., Farkas Márton u., Gaál István u., Gergely u., Gyula u., Júlia u., Klára u., Kőrisfa u., Lehel u., Madách u., Margit u., Martos Ferenc u., Mikszáth K. u., Pál u. Rákóczi u., Sára u., Somogyi B. u. Szomolyai u., Takács István u., Táncsics M. u., Tóth Árpád u. Varga Pál u. Zsófia u.


2013. I. negyedév:

Ady Endre u., Akácfa u., Arany János u., Bem Apó u., Bercsényi u., Béla u., Elvira u., Farkas Márton u., Hór köz, Ilona u., Irén u. Jolán u., Júlia u., Károly u., Krúdy Gyula u., Kürt u., Liliom u., Martos Ferenc u. Mátyás u. Rákóczi u. Sára u. Somolyai u., Táncsics M. u., Zsófia u.


2013. II. negyedév:

Albert köz, Alkotmány u., Arany János u., Cserfa u., Edit u., Elvira u., Eötvös u., Farkas Márton u., Fűfa, Gergely u., György u., Hársfa u., Ilona u., Imre u., Judit u., Júlia u., Kertész köz, Klára u., Lajos köz, Lenke u. Marx Károly u., Mák, Mátyás u., Muskátli u., Nefelejcs u., Orgona köz, Pipacs u., Salamon u., Sára u., Szegfű u. Szent László tér, Teréz u. Tulipán u.


2013. III. negyedév:

Diófa u., Muskátli u.

___________________________________________________________________________


Tájékoztatás a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakás-takarékpénztári szerződést kötött személyek támogatási igénybevételének feltételeiről

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2010. február 24.napján tartott ülésén módosította Mezőkövesd Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1). sz. ÖK rendeletét a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakás-takarékpénztári szerződést kötött mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve egyéb belterület – tulajdonos támogatására vonatkozóan.

Az önkormányzati rendelet szerint a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakás-takarékpénztári szerződést kötött személy a támogatás igénybevételére jogosult, feltéve, hogy a családban az egy főre eső, havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum nyolcszorosát ( 2012. évben nettó 228.000.-Forintot/hó).

A támogatás mértéke:
- Mezőkövesd város középső városrészén 2012. évben megvalósuló szennyvízberuházás kapcsán megkötött lakás-takarékpénztári szerződések esetében a szerződés lejártáig 410.-Ft/hó/lakóingatlan.
- Mezőkövesd város nyugati városrészén megvalósult szennyvízberuházás kapcsán, 2005. évben megkötött lakás-takarékpénztári szerződések esetében a szerződés lejártáig 1.913.-Ft/hó/lakóingatlan.

A támogatás egyedi kérelem alapján kerül elbírálásra annak a lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfélnek, aki

2012. június 15. napjáig kérelmét visszajuttatja

hivatalunknak és jogosultsága megállapításra kerül.

A kérelemnyomtatvány elérhető Mezőkövesd város honlapján (http://www.mezokovesd.hu/E-Ügyfélszolgálat/Letölthető nyomtatványok/Szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok), a Polgármesteri Hivatal "B" épület földszintjén, illetve a Víziközmű Társulat irodáján (Polgármesteri Hivatal „A“ épület 13.sz iroda).

Felmerülő kérdéseivel kérjük keresse a 49/511-555 önkormányzati telefonszámot, vagy a Társulat irodáját ( telefon: 49/511-513 ).

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

___________________________________________________________________________

Kezdődhet a csatornázás

Március 29-én aláírták a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének kivitelezői szerződését, így már nincs akadálya annak, hogy heteken belül elkezdődhessen a csatornázási munka az érintett területen. A beruházás révén Mezőkövesd szennyvízcsatorna ellátottsága 100%-os lesz.


Mezőkövesd Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be szennyvíz programjának megvalósításra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A kétfordulós pályázat mindkét fordulóján sikeresen szerepelt városunk, így valóra válhat a mezőkövesdiek régi álma.
Az Önkormányzat évekkel ezelőtt indította el a folyamatot, amely a pályázati elbírálások, az engedélyek, a közbeszerzési eljárások lefolytatása után 2012. március 29-én teljesült be a kivitelezői, illetve a műszaki ellenőrzési, valamint a kommunikációs tevékenységre irányuló szerződések aláírásával. A Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0027 azonosító számú pályázat keretében az Önkormányzat mintegy 76,5 millió forintot nyert a közel 2 milliárd forint értékű korszerűsítés megvalósításához.
„2006-tól várt Mezőkövesd lakossága erre a beruházásra, és most hat év után elértünk oda, hogy 2 hónapon belül elindulhat az utolsó munkafázis, amely után 100%-os lesz a város szennyvíz-csatornázottsága.” – emelte ki dr. Fekete Zoltán.
A sikeres közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a szennyvíz-hálózat kiépítését a budapesti Hídépítő Zrt. fogja majd kivitelezni, míg a műszaki ellenőrzés pedig a Főber Zrt. és a CREDAS Mérnöki Iroda Kft. feladata. A projekt kommunikációs teendőit pedig a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. látja majd el.
„A szerződés aláírása után, a kiviteli terveknek a mérnöknek való átadása és annak jóváhagyása után tudunk felvonulni az érintett területre. Előreláthatólag 2-3 hónapon belül ténylegesen elkezdhetjük az építkezést. 15 éve ilyen típusú beruházásukat végzünk. Természetesen a lakosságot folyamatosan értesítjük, tájékoztatjuk a munka menetéről. Szeretnénk, ha a kivitelezés zökkenőmentesen történjen meg, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzuk az érintett területen lakóknak, jól tudjunk együttműködni az üzemeltetővel, a lakossággal, az önkormányzattal. Igyekszünk úgy végezni majd a munkát, hogy minél kisebb fennakadást okozzunk a közlekedésben, illetve az ott élők mindennapjaiban.” – mondta el a kivitelező Hídépítő Zrt. projektvezetője, Csepregi András.
A projekt keretében 2 265 darab ingatlan szennyvízelvezetése valósulhat meg. A projekt a város főutcájától északra és délre fekvő, jellemzően a régi városmaghoz tartozó területeket érinti. A beruházás megvalósítása után 94 000 fm gerinccsatornát fektetnek le, és a csatornahálózatra rákötött lakások száma 7143 lesz.
A projekt megvalósítása után az érintett terület szennyvízelvezető csatornahálózattal gazdaságilag és műszakilag hatékonyan ellátható teljes területe közművesített lesz és így biztosítható lesz a területen található épületállomány régóta indokolt és igényelt korszerűsítésével együtt járó, ellenőrzött módon elvégezhető szennyvízkezelés.
A tervek szerint a beruházást két éven belül be kell fejeznie a kivitelező cégnek, így 2013. év végére az összes vezetéknek a föld alá kell kerülnie ahhoz, hogy 2014. tavaszára, áprilisára az utak rendbetételével is végezni tudjanak.